İş Güvenliği Politikası

Temizlik Firmamızın politikası ilkelerimiz ışığında, geniş bir hizmet ağıyla, müşterilerimize en kaliteli ve en uygun fiyat ile tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri sunarken en önemli olan kaynağımız olan çalışan insanlarımızın maksimum seviyede iş güvenliklerinin ve sağlıklarının korunmasını sağlamaktır.
 
Bu amaçla;
 
Teknik bakım onarım, temizlik, güvenlik ve yiyecek içecek olmak üzere tüm faaliyet alanlarımıza hizmet vermek üzere uzman iş güvenliği ekibi oluşturulacak, düzenli toplantılar ile iş güvenliğinin şirket içerisinde yayılmasını ve gelişmesini sağlayacaktır.Her iş kolunda çalışan tüm personelin en üst seviyede genel ve çalışılan projeye özel olarak iş güvenliği eğitimleri verilecektir.Her 3 ayda bir projeler iş güvenliği yeterliliği açısından denetlenecek, aksaklıklar için gerekli düzeltici faaliyetler tamamlanacaktır.
 
Her projede proje yöneticileri iş güvenliği temsilcileri olarak hareket edecek ve iş güvenliğini sağlayacak maksimum önlemleri alacaktır.
 
Çalışılan tüm makine ekipmanın gerekli bakım ve kontrolleri yapılacak ilgili kayıtları tutulacaktır.
 
Personelin periyodik sağlık kontrolleri yaptırılacak ve gelişmeler takip edilecektir.
 
Hizmet verilen tesislerde müşterilerin iş güvenliği kurallarına harfiyen uyulacaktır.
 
İş güvenliği standartları, tüzükler ve yönetmeliklerde gerçekleşecek revizyonlar takip edilerek derhal güncellenecek ve sisteme dahil edilecektir.
 
Hizmet verilen tüm sektörlerdeki teknolojik gelişmeler takip edilecek, gelişmeler çalışma sistemlerine adapte edilecektir.
 
Yukarıda yer alan maddeler ışığında; temeli sektördeki teknolojik gelişmeleri takip etmeye, yasal gereklere uymaya, çalışan personel in iş güvenliği ve sağlığını korumaya, sistemli ve verimli bir çalışma anlayışına dayanan iş güvenliği sisteminin kurulması ve etkinliğinin ölçülerek sürekli geliştirilmesi için gerekli kaynaklar ayrılacaktır.
 
Güvenlik ve Kaza Önleme
 
- Günlük izlemeye ek olarak, üç aylık dönemlerde, bir Güvenlik Kontrol ve Kaza Önleme Kontrol Listesi doldurulacaktır. Kontrol listesinin analizi ile, tehlikenin çevresel mi yoksa insani mi olduğu belirlenecektir. Kontrol, proje güvenlik komitesi ve bakım personeli ile koordine edilecektir. Güvenlik Kontrol raporları kalite kayıtlarında belirlenen sürece boyunca dosyada tutulacaktır.Teknik hizmetler departmanında, genel ilk yardım için ilk yardım dolapları mevcut olacaktır.
 
- Kazalar gerekli form(lar)da, bildirilecek ve acil durum servislerine (varsa projede bulunan doktora) haber verilecektir.Makine ve ekipmanlar işçilerin işlerini yapmalarına engel olmayacak bir şekilde yerleştirilmelidir.
 
- Tüm ekipmanların, varsa emniyet parçalarının sökülmesi yasaktır.
 
- Ekipmanın arızalı olması durumunda üzerinde bunu belirtir bir işaretin olması ve personel tarafından tamir edilene kadar kullanılmamasının sağlanması gerekir.
 
- Ekipmanların elektrik kumanda düğmeleri herhangi bir çarpma ile harekete geçmeyecek şekilde olmalıdır. Tüm elektrikli ekipmanlar temizlenmeden önce durdurulmalı ve fişten çekilmeli yada şalterleri indirilmelidir.
 
- Kesici aletler kullanılmadıkları zaman belli bir yerde toplanmalı asla cepte taşınmamalıdır.
 
- Çalışma sırasında işyeri tarafından öngörülen kıyafetler giyilir.
 
- Herhangi bir yük taşırken asla kaldırılabileceğinden fazla yük taşınmamalı, gerekli ekipman (eldiven vs) kullanılmalı, dökülme riski olan maddeler dengesi bozulmadan en az iki kişi ile taşınmalıdır.
 
- Depolamada çok ağır malzemeler üst raflara konmamalı, ürünler sağlam ve dengeli yerleştirilmelidir.
 
- Temizlik maddeleri kullanılırken alınan eğitimler ve kullanım tariflerine uygun kullanılmalıdır.
 
- Yapılan genel temizlikte ekipmanların veya çalışanların sağlığını tehdit edici uygulamalardan kaçınılmalıdır.
 
Projelerde ecza dolabı bulunmalı ve içerisinde en az:
 
Pamuk, sargı bezi, oksijen, tentürdiyot, yara tozu veya merhemi, plastik parmak koruyucu, kan boğma lastiği, amonyak, yara bandı bulunmalıdır.
 
Yöneticiler, yangına neden olabilecek tehlikeleri düzenli olarak kontrol edeceklerdir. Yangın çıkabilecek her alanda yangın koruma ekipmanı bulundurulacak ve Tesis İşletme ve Bakım Departmanı tarafından bakımı yapılacaktır.
 
Projede yangın sırasında kullanılmak üzere gerekli miktar ve tipte yangın söndürücü bulunmalı, son kullanma tarihleri kontrol altında tutulmalı ve personel yangın tüplerinin çalıştırılması ve kullanılması konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 
Yangın öncesi yapılması gerekenler
 
Her projede yeterli sayıda yangın tüpü mevcut olmalı ve gerekli periyotlarda dolumu kontrol edilmelidir.
 
Her personel yangın sırasında yapılacaklar konusunda eğitim almalı, bulunduğu binada yer alan yangın çıkışlarının ve yangın merdivenlerinin yerini bilmelidir.
 
Personel yine yangın tüplerinin ve hortumlarının kullanımı konusunda gerekli bilgiye sahip olmalıdır.
 
Herhangi bir yangın sırasında:
 
- Elektrik derhal ana şalterlerden kesilmelidir,
 
- Havalandırmalar kapatılmalıdır,
 
- Gaz vanaları kapatılmalıdır,
 
- İtfaiye ve varsa yangın söndürme ekibine ihbarda bulunulmalıdır,
 
- İlk kurtarılacak etiketi taşıyan dolap vs ler taşıma kurallarına uygun olarak bina dışına alınmalıdır,
 
- Yardım gelene kadar mevcut yangın tüp veya hortumları ile yangına müdahale edilmelidir,
 
İlk yardım
 
- Her projede içinde gerekli eşyalar bulunan bir ecza dolabı yer almalı ve personel bu ecza dolabında yer alan ürünleri kullanmayı bilmelidir.
 
- Küçük kesik, yanık ve sıkışmalara müdahale edilebilir ancak müdahale gerektiren durumlarda bir sağlık kuruluşuna haber verilmelidir.
 
- Küçük yaralanmalara müdahale ederken mutlaka eller yıkanmalı, kullanılan ekipmanların temizliğinden emin olunmalıdır.En etkili ilk yardım kaza geçiren veya rahatsızlanan kişiyi en seri biçimde bir sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlamaktırHer projede en yakın sağlık kuruluşunun ve Hızır Acil (ambulans) telefonu mevcut olmalı, gerekli durumlarda derhal haber verilmelidir.
 
- Sağlık görevlileri gelene kadar hastaya fazla müdahale edilmemeli, rahat nefes alabilmesi için yanındaki insanlar uzaklaştırılmalıdır.
 
- Varsa gömlek yakası açılmalı, kravatı genişletilmelidir.
 
- Deprem sırasında yapılması gerekenler
 
Deprem sırasında bina içerisinde iseniz:
 
Bina çıkışına yakın bir durumda iseniz hemen dışarı çıkınız.
 
Binadan çıkmanız zaman alacak ise dolap, kütüphane gibi devrilebilir cisimlerden uzak durunuz
 
Çelik çerçevesi bulunan bir eşyanın yada sağlam olduğuna inandığınız bir eşyanın yanına cenin pozisyonunda uzanarak sarsıntının geçmesini bekleyiniz
 
Bu şekilde beklemek için mutfak veya banyoyu tercih edebilirsiniz çünkü sarsıntı sonrası mahsur kalmanız durumunda size ulaşılana kadar bu bölümde bulunan su borularından sızabilecek suyu kullanma imkanınız olacaktır.
 
Eğer mümkün ise sarsıntı sonunda binayı süratle acil çıkışlarını kullanarak terk ediniz
 
Çatlak kolon kiriş ve merdivenlerden uzak durunuz.
 
Deprem sırasında bina dışında iseniz:
 
- Elektrik direklerinde ve ağaçlarda uzak durunuz
 
- Araç içerisinde iseniz dışarı çıkarak aracın yanına uzanınız
 
- Başınızı ellerinizin arasında korumaya alınız
 
- Yüksek binalardan uzak durunuz
 
- Sarsıntı bitene kadar kıpırdamayınız çevrede koşuşturmayınız
 
- Üstgeçitlerden enerji hatlarından uzak durunuz
 
- Genel Hususlarda Emniyet Talimatları
 
Herhangi bir şüpheli paket(kargo-Mektup-koli vs) kesinlikle hareket ettirilmeyecek kontrol zamanı çok kısa tutulacaktır. Bu zaman 15-20 saniyeyi geçmeyecektir. Paketin yanına telsiz, verici, cep telefonu, transistor vs. gibi frekans yayıcı malzemelerle yaklaşılmayacaktır. Derhal güvenliğe haber verilecektir.
 
Tüm personel yangın söndürme cihazlarının yerlerini sayısını ve nasıl kullanılacağını bilecektir.
 
Tesiste devriye dolaşırken asansör kesinlikle kullanılmayacaktır. Zira tek kişilik görevlerde asansörün arızalanması durumunda personel içinde mahsur kalacaktır. Çok kişilik görevlerde ise kalan personelin kurtarılması amacıyla görev aksatılacaktır.Teknik görevlileri özellikle endüstriyel tesislerde hareket tarzlarına özen göstermelidir. Civarda çalışan iş makinelerinin hareketleri mutlaka takip edilmelidir. Zira forklift gibi hızlı hareket edebilen iş makineleri depo dışı mekanlarda tehlikeli olmaktadır.
 
Tehlike yarabilecek hiçbir malzeme açıkta bırakılmayacak, tehlikeli malzemenin paket üzerine “Tehlikeli Madde” uyarı yazısı yazılacaktır.
 
Özel bölgelerde (fabrika, gıda ve ilaç üretimi vb) çalışacak olan personeller; mutlaka iş güvenliği ekipman ve malzemelerini (kep, kask, maske, gözlük, eldiven, bot, kimyasal malzemeye dayanaklı elbise, bone vs) kullanacaktır.Özellikle bina dışı devriye turlarında üst taraflardan (çatı vs) üzerine bir şeyler düşmemesine dikkat etmelidir.Devriye turlarında bilinen ve emin olunan yollardan ilerlenmelidir.
 
Bislikletli veya motorlu araç kullanan devriyelerin belirtilen hız sınırlarını aşmamalı, cihazlarının her türlü bakımlarını zamanında yaptırmaları gerekmektedir.